Ászf

Általános Szerződési Feltételek

 

A MARKETINGER Digital Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 126. 1. em. 4., cégjegyzékszám: 01-09-382445, a továbbiakban: „Szolgáltató”) a https://powerdigital360.hu/ internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető szolgáltatásainak és a Honlap használatának főbb általános szabályait a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályozza annak érdekében, hogy mind a Honlap használata, mind a szolgáltatásaink igénybevétele zökkenőmentes legyen a Honlap látogatóinak valamint a Honlapon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevőknek (a továbbiakban: „Megrendelő”).

 

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató által működtetett Honlapon létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő linken keresztül: https://powerdigital360.hu/aszf

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) vonatkozó rendelkezései, azzal, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadók a szolgáltatásokat igénybe vevőkre.

 

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés magyar nyelven íródik, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, így utólag nem hozzáférhető és megtekinthető, a Szolgáltató azt nem iktatja. A Szolgáltató nem veti alá magát magatartási kódex rendelkezéseinek.

 

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy igénybe kívánja venni a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat, kérem figyelmesen olvassa el jelen ÁSZF-et. A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ÁSZF elolvasását követően a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével elfogadja jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket.

 

1.       Szolgáltató adatai

 

Név:

MARKETINGER Digital Solutions Kft.

Székhely:

1134 Budapest, Dózsa György út 126. 1. em. 4.

Cégjegyzékszám:

01-09-382445

Adószám:

29182103-2-41

Képviselő neve:

Magyar Balázs ügyvezető

Elérhetőség:

info@marketinger.eu, +36 20 335 22 34

 

Tárhelyszolgáltató: Sybell Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/B 2. em. 206., cégjegyzékszám: 01-09-293034, tárolás helye: Magyarország, e-mail: hello@sybell.hu. További elérhetőségi adatai az alábbi linken megtekinthetők: https://sybell.hu/impresszum/)

 

2.       Fogalmak

 

„Barion fizetés”: A Barion Payment Zrt. által létrehozott és üzemeltetett szerver alapú elektronikus pénzrendszere és ezen társaság olyan elektronikus pénzszolgáltatása, amelyen keresztül a Megrendelő a Szolgáltatás ellenértékét teljesíteni tudja.

 

„Fogyasztó”: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

„Fogyasztónak Minősülő Vállalkozás”: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”) 2. § a) pontja szerinti vállalkozás. Erre tekintettel békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás.

 

„Honlap”: a https://powerdigital360.hu/ internetes oldal, ahol a Szolgáltató elérhetővé teszi az általa nyújtott szolgáltatást.

 

„Kapcsolat”: olyan Honlapon található elektronikus felület, ahol a Honlap látogatói kapcsolatba léphetnek a Szolgáltatóval amennyiben kérdésük merül fel.

 

„Kiegészítő szolgáltatási csomag”: A Szolgáltató által nyújtott olyan szolgáltatás, amely külön megrendelhető a Megrendelő választása szerint a Szolgáltatáson felül.

 

„Megrendelő”: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Honlapon elérhető szolgáltatást igénybe veszi, megrendeli.

 

„Szolgáltatás”: a Szolgáltató által végzett digitális hatékonyság elemzés, amelyet a Honlapon történő megrendelést követően készít a Megrendelői számára.

 

3.       Szolgáltatás

 

A Honlapra látogatók megrendelhetik a Szolgáltató digitális hatékonyság elemzési szolgáltatását (a továbbiakban: „Szolgáltatás”). A Szolgáltató a Szolgáltatást az ERSTE BANK HUNGARY Zrt.-vel (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., cégjegyzékszám: 01-10-041054, a továbbiakban: „ERSTE BANK”) együttműködve nyújtja, elsődlegesen az ERSTE BANK ügyfeleinek, azonban nem ERSTE BANK ügyfelek is igénybe vehetik a Szolgáltatást.

 

A Szolgáltató nem tagja az ERSTE BANK vállalatcsoportnak, együttműködésük kizárólag megállapodáson alapul. Szolgáltató nincs alárendeltségben, nincs az ERSTE BANK meghatározó befolyása alatt, illetve az ERSTE BANK-nak nincs közvetlenül vagy közvetve részesedése a Szolgáltatóban.

 

3.1.    Megrendelés folyamata

 

A Szolgáltatást, valamint az opcionálisan megrendelhető Kiegészítő szolgáltatási csomagot a Megrendelő a Honlapon keresztül tudja kiválasztani.

 

A Megrendelő először kiválasztja a megrendelési felületen a legördülő választási lehetőségekből, hogy rendelkezik-e az ERSTE BANK-nál bankszámlával (Igen/Nem). Ezután a „Megrendelem az ingyenes és kiválasztott kiegészítő elemzéseket” gomb megnyomása után a szükséges megadni a rendelés leadásához szükséges adatokat.

 

A megadandó adatok a következők: név, telefonszám, e-mail cím, cégnév, weboldal, ERSTE BANK-nál vezetett weboldal címe.

 

A „Tovább az üzenet” gombra kattintást követően megadható a Szolgáltatónak címzett üzenet.

 

Amennyiben szeretne Kiegészítő szolgáltatási csomagot is igénybe venni, úgy ezt megjelölheti, a kiválasztott csomag melletti checkbox (jelölőnégyzet) kipipálásával.

 

Az „Összefoglaló” gombra kattintással az láthatóvá válik a megadott adatok, az üzenet és a kiválasztott Kiegészítő szolgáltatási csomag megnevezése és díja. Itt ellenőrizhetőek a megadott adatok és amennyiben hibás adatbevitel történt, még lehetőség van a módosításra.

 

A megrendelés leadása előtt szükséges nyilatkoznia arról, hogy a Szolgáltató ÁSZF-jét és hatályos Adatkezelési tájékoztatójának tartalmát elolvasta és megértette. A „Megrendelem az ingyenes és kiválasztott kiegészítő elemzéseket” gomb megnyomásával a Szolgáltatás igénybevétele megrendelésre kerül, így ezen gomb megnyomásával a Megrendelőnek fizetési kötelezettsége keletkezik. A Megrendelő továbbításra kerül a Barion fizetési szolgáltató oldalára, ahol a 3.2. pontban foglaltak szerint teljesítheti a szolgáltatási díjat.

 

A sikeres tranzakciót követően a Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld a Megrendelő korábban megadott e-mail címére, amely tartalmazza a megrendelés adatait, illetve az esetleges adatbeviteli hibák javítására vonatkozó lehetőséget (ld. 3.4. pont). Ezen visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Megrendelő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között.

 

3.2.    Fizetési feltételek, számlázás

 

A megrendelt Szolgáltatás, illetve Kiegészítő szolgáltatási csomag díjának megfizetése (a továbbiakban: „szolgáltatási díj”) a Barion rendszerén keresztül valósul meg. A Barion minden fizetést követően e-mail értesítőt küld a Megrendelőnek.

 

A Megrendelő bankkártya adatai a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. (a továbbiakban: „Fizetési szolgáltató”) a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

A Fizetési szolgáltató főbb adatai a következőek:

 

név:

Barion Payment Zrt.

székhely:

1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.

nyilvántartó bíróság:     

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám:

01-10-048552

adószám:

25353192-2-43

közösségi adószám:

HU25353192

tevékenységi engedély száma:

HEN-I-1064/2013

elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító:

25353192

 

A Fizetési szolgáltató mindenkor hatályos ÁSZF-je és Adatkezelési tájékoztatója megtalálható a honlapján, illetve az alábbi linkekre történő kattintással: https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek, https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato.

 

Szolgáltató fenntartja a Honlapon megrendelhető szolgáltatások díjainak változtatás jogát, a díjak módosítása a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az díj módosítása a már megrendelt szolgáltatás díját nem befolyásolja.

 

A Szolgáltató a szolgáltatási díjról számlát állít ki, melyet elektronikus úton küld meg a Megrendelő részére a Szolgáltatás megrendelésekor megadott e-mail címére utólag, a szolgáltatási díj Barion rendszerén keresztül történő megfizetését követő 10 napon belül.

 

A Szolgáltató által használt számlázóprogram: szamlazz.hu

A számlázó programot üzemeltető: KBOSS. hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., cégjegyzékszám: 01 09 303201)

 

3.3.    Elemzés elkészítése

 

A szolgáltatás tárgya digitális hatékonyság-elemzés készítése.

 

A Szolgáltató a megrendelést követően megvizsgálja a Megrendelő digitális érettségét és javaslatot tesz online hatékonyságának növelésére. A Szolgáltató az elemzése során a Megrendelő és a Megrendelő által megadott legfeljebb 5 fő versenytárs weboldalát szakmai szemmel áttekinti, és elemzi a Megrendelő online térben történő jelenlétét.

 

A Szolgáltató az elemzését manuálisan, szakmai szoftver kiegészített igénybevételével, Microsoft PowerPoint formátumban készíti el.

 

Szolgáltató a szolgáltatás díjának megfizetését követő munkanapon megkezdi az elemzés elkészítését és azt 7 napon belül megküldi a Megrendelő részére a Megrendelő által megadott e-mail címre, a jelen ÁSZF 5. pontjában foglaltakra tekintettel.

 

3.4.    Adatbeviteli hibák

 

A megrendelés elküldését megelőzően a Megrendelő tudja javítani, szerkeszteni, módosítani megadott adatait az megrendelési felületen, a megrendelés elküldését követően pedig a visszaigazoló email-ben észlelt hibát jelezheti a Szolgáltató irányába a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségén (adatbeviteli hibák javítása).

 

4.       Kapcsolat

 

A kapcsolatfelvevőknek lehetőségük van írásban és telefonos úton, a Honlapon elérhető elérhetőségeken felvenniük a kapcsolatot a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a beérkezett kérdéseket igyekszik a lehető legrövidebb alatt megválaszolni. A kapcsolatos adatkezelésről a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója nyújt további tájékoztatást.

 

5.       Teljesítési határidő, felelősség

 

Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítését a szolgáltatási díj Megrendelő általi megfizetését követő munkanapon megkezdi és 7 napon belül megküldi az elemzést a Megrendelő által megadott e-mail címre.

 

Erre tekintettel, amennyiben Megrendelő fogyasztónak minősül, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § a) pontja alapján a fogyasztót nem illeti meg a 20. § szerinti elállási és felmondási jog a szolgáltatás egészének teljesítését követően. Ezt a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi.

 

Fogyasztónak minősül a Ptk. 8. § (1) bekezdés 3. pontja alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

Amennyiben Szolgáltató a vállalt 7 napos határidőn belül nem teljesít, úgy a késedelem miatt a Megrendelő a szolgáltatás díjának megfizetését követő 10. (tizedik) nap elteltét követően elállhat a szerződéstől. Az elállási szándékot tartalmazó nyilatkozatot írásban az info@marketinger.eu e-mail címre vagy Szolgáltató székhelyére címzetten szükséges megküldeni. A Szolgáltató ekkor a Barion fizetési szolgáltatón keresztül kezdeményezi a megfizetett díj visszatérítését. A Barion fizetési szolgáltató ezután közvetlenül visszatéríti a megfizetett díjat. A Barion fizetési szolgáltató a megfizetett díjat legfeljebb 30 munkanapon belül visszatéríti. Szolgáltató rögzíti, hogy a visszatérítés átfutási idejére nincs ráhatása.

 

A Szolgáltató a szolgáltatás díjának megfizetését követő 8. (nyolcadik) naptól kezdve késedelembe esik, azonban Megrendelő ezen szolgáltatói késedelemből eredő igényének érvényesítéséről kifejezetten lemond.

 

A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy az általa megadott e-mail cím működőképes legyen, valamint amennyiben valamely oknál fogva adataiban változás áll be, köteles azt jelezni Szolgáltató felé. Ezen kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

Megrendelő a Szolgáltató Szolgáltatását kizárólag a saját kockázatára rendeli meg, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

 

Szolgáltató nem felel Honlap látogatói és a Megrendelők internetkapcsolatának minősége, hibája, megszakadása miatti szolgáltatás kimaradásért.

 

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap látogatói és a Megrendelők által tanúsított magatartásért.

 

Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a szolgáltatások nyújtása során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

 

6.       Szerzői jogok

 

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege, technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

Jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megrendelés, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Honlap látogatóinak és Megrendelőknek a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a https://powerdigital360.hu/ domain nevére, az ehhez tartozó aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

7.       Adatvédelem

 

A Szolgáltató a Honlap látogatóinak és a Megrendelők személyes adatait az adatvédelemre vonatkozó szabályok szigorú betartása mellett, az Adatkezelési tájékoztatója szerint kezeli. A Szolgáltató kizárólag az adatkezelés céljának elérése érdekében, és kizárólag csak a szükséges mértékben és ideig kezeli a személyes adatokat. A Szolgáltató különleges adatot nem kezel. A Honlap használatával és a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos személyes adatainak kezeléséről az alábbi linken elérhető Adatkezelési tájékoztató rendelkezik: https://powerdigital360.hu/adatvedelem

 

A Honlap látogatói és a Megrendelők a Honlap használatával, illetve szolgáltatások igénybevételével egyidejűleg megismerik és tudomásul veszik az Adatkezelési tájékoztatót.

 

A Honlapon található cookie-kkal kapcsolatos további információkat a Cookie tájékoztató tartalmazza, mely az alábbi linken elérhető: https://powerdigital360.hu/cookie

 

8.       Jogérvényesítési lehetőségek

 

8.1.    Panaszkezelés

 

Amennyiben a Fogyasztónak panasza van a Szolgáltató szolgáltatásával kapcsolatosan, úgy megkeresheti a Szolgáltatót írásban a Szolgáltató székhelyére küldött megkereséssel vagy a Szolgáltató alábbi e-mail címére küldött megkereséssel: info@marketinger.eu. A Szolgáltató a panaszt megvizsgálja és intézkedik, hogy a válasz a Fogyasztóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, álláspontját megindokolja az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában. A Szolgáltató a panaszt a panaszra adott válasz megküldésétől számított 3 év elteltéig őrzi meg, további igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően kerülnek az adatok törlésre.

 

8.2.    Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségeket lehet igénybe venni:

 

(A fogyasztó és a Fogyasztónak Minősülő Vállalkozás a továbbiakban együttesen: „Fogyasztó”)

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

Békéltető testület: A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye/székhelye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez is fordulhat. Békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a következő:

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: dr. Inzelt Éva Veronika

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

A Fogyasztó lakóhelye/székhelye alapján jogosult másik békéltető testülethez fordulni a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Az illetékes békéltető testületek elérhetőségét jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. Szolgáltató köteles a békéltető testületi eljárásokban részt venni és a Fogyasztóval együttműködni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

 

A fogyasztói jogvita online is lefolytatható és rendezhető a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.

 

Bírósági eljárás: A fogyasztói jogvitából származó követelés bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint van lehetőség.

 

9.       ÁSZF hatálya és módosítása

 

Jelen ÁSZF 2021.09.01. napjától hatályos. A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen ÁSZF rendelkezéseinek egyoldalú módosítására. A Honlap látogatóira a Honlap használata és Megrendelőkre a szolgáltatás megrendelése időpontjában érvényes ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

 

A Szolgáltató az ÁSZF módosítása esetén 30 nappal a módosított ÁSZF hatálybalépését megelőzően tájékoztatja a Honlap látogatóit és Megrendelőket. Az értesítés tartalmazza a módosítással érintett, valamint újonnan szabályozott rendelkezéseket, a módosított ÁSZF elérhetőségét, és a módosítás hatályba lépésének napját.


1.sz. melléklet - Illetékes békéltető testületek

 

1. Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154, +36 20 283-3422

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: https://baranyabekeltetes.hu/

11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba

Telefonszáma: (20) 373-2570, (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Honlap: http://www.jaszbekeltetes.hu/http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet/

2. Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: http://www.bacsbekeltetes.hu/

12. Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 1. emelet 106. szoba

Telefonszáma: (34) 513-010/36-os mellék

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Bures Gabriella

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Honlap: https://www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

3. Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

13. Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376.

Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek), 501-871 (folyamatban lévő ügyek)

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: http://www.bekeltetes.borsodmegye.hu/

14. Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: http://panaszrendezes.hu/

5. Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: https://bekeltet.bkik.hu/

15. Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Csapláros Imre

E-mail cím: skik@skik.hu

6. Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: http://www.bekeltetes-csongrad.hu/

16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180, (30) 370-8226

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Honlap: http://bekeltetes-szabolcs.hu/

7. Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: http://www.bekeltetesfejer.hu/

17. Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661, (30) 664-2130

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Mónus Gréta

E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu, kamara@tmkik.hu

Honlap: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet

8. Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Honlap: https://gymsmkik.hu/bekelteto

18. Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Ügyfélszolgálat: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: (94) 312-356, (94) 506-645, (30) 956-6708

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Honlap: http://vasibekelteto.hu/

9. Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma:(52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Honlap: https://www.hbmbekeltetes.hu/

19. Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 117.)

Telefonszáma: (88) 814-111, (88) 814-121

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: http://bekeltetesveszprem.hu/

10. Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1.

Levelezési címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Honlap: http://www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

20. Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu